Jazz in Cyprus 2016

Jazz in Cyprus 2016.jpg

Title

Jazz in Cyprus 2016

Type

Identifier

VAl545

Creator

Title

Jazz in Cyprus 2016

Artist

Various Artists

Label

Cyprus Music Information Center

Year of Release

2016

Musicians

1. Andreas Rodosthenous Ensemble (Andreas Rodosthenous, Giorgos Morfitis, Stelios Xydias)
2. Afro-Banda Banana (Andreas Panteli, Mike Michail, Marios Charalampous, Nikos Koukouvinos, Ermis Michail, Lefteris Moumtzis, Rodos Panayiotou, Andreas Stefanou)
3. Morfitis Funkastic 11 (Daniel Lawrence, Nicole Ardanitou, Maria Georgiou, Malvina Charalambidi, Elias Ioannou, Giorgos Krasidis, Nikos Koukouvinos, Ermis Michael, Andreas Rodosthenous, Stelios Xydias, Giorgos Morfitis)
4. Greg Makamian Quartet (Greg Makamian, Charis Ioannou, Dimitris Miaris, Ioannis Vafeas)
5. Irenaeos Koulouras Jazz Trio (Irinaeos Koulouras, Giorgos Krasidis, George Koulas)
6. Marios Gregoriou Quartet (Marios Gregoriou, Giorgos Krasidis, Andreas Rodosthenous, Giorgos Morfitis)
7. The Zila Project (Manolis Vourakis, Nicolas Melis, Omiros Andreou, Stefanos Meletiou)
8. TriCoolOre (Angelos Doukas, Nikos Doukas, Vasilis Vasiliou)
9. The Amalgamation Project (Vasiliki Anastasiou, Ermis Michail, Alkis Agathokleous, Nicolas Tryphonos, Stelios Xydias)
10. Michael Messios Symmetry Band (Michaels Messios, Charis Ioannou, Marios Toumbas, Ioannis Vafeas)
11. Cafe Balkan (Alexander Gagatsis, Vasilis Kommatas, Maria Psiropoulou, Glafkos Kontemeniotis, Cahit Kutrafali, Ioannis Vafeas)
12. Takoushis - Karapatakis Project (Gabriel Karapatakis, Marios Takoushis, Zacharias Spyridakis, David Lynch)

Tracks

1. Memories (Andreas Rodosthenous)
2. Unification (Andreas Panteli)
3. Roll the dice (Giorgos Morfitis)
4. Rialto alive (Greg Makamian)
5. Still alive (Irinaeos Koulouras)
6. Night Queen (Marios Gregoriou)
7. Zilla song (Zila Project)
8. Mountain's view (TriCoolOre)
9. Erimos (Savvas Houvartas)
10. Last train to Mars (Michael Messios)
11. Thalassa (traditional)
12. A drop of thousand truths (Gabriel Karapatakis)

Social Bookmarking