Skyscape

skyscape.jpg

Title

Skyscape

Type

Identifier

ThAl126

Title

Skycap

Artist

Tsabropoulos Vassilis

Label

Utopia

Issue number

LP-1004

Genre

fusion

Year of Release

1990

Musicians

Tsabropoulos Vassilis: piano, el. piano, synthesizer
Katsoulis Vangelis: synthesizer, drum programming
Panagiotopoulos Spyros: drums, sampler
Papadopoulos Thymios: alto & soprano saxophone
Paterelis Takis: tenor saxophone
Ekmektsoglou Yiannis: el. guitar
Christodoulou Savas: el. guitar
Anthimos Apostolis: bass
Zachariou Stelios: percussion

Tracks

1. Skyscape (Vassilis Tsabropoulos)
2. Right Away (Vassilis Tsabropoulos)
3. New Moon (Vassilis Tsabropoulos)
4. Prime Time (Vassilis Tsabropoulos)
5. Radiant (Vassilis Tsabropoulos)
6. Going South (Vassilis Tsabropoulos)
7. Esmeralda (Vassilis Tsabropoulos)
8. Crossbreed (Vassilis Tsabropoulos)
9. Last Glance (Vassilis Tsabropoulos)

Item Relations

Item: Tsabropoulos Vassilis dcterms:creator This Item