Σώμα

Σώμα.jpg

Title

Σώμα

Type

Identifier

ThAl173

Title

Σώμα

Artist

Siganidis Michalis
Yannatou Savina

Label

Πολύτροπον

Issue number

056

Genre

avant guard

Year of Release

2009

Musicians

Siganidis Michalis: bass
Yannatou Savina: vocals
Thoidou Maria: vocals
Atzakas Thimios: guitar, oud
Anissegos Antonis: piano

Tracks

CD1
1.1 Idontkn - Δενξερωμε (Soma)
1.2 Owanyth - Τρικηκαιδ (Soma, Michalis Siganidis)
1.3 Inglike - Ιαστηματα (Soma)
1.4 Timebea - Ουτεκαιτο (Soma)
1.5 Tsandme - Υςρυθμους (Soma, Michalis Siganidis)
1.6 Trenort - Τωνεγχορδ (Soma)
1.7 Hearith - Ωνκαιτωντ (Soma, Michalis Siganidis)
1.8 Meticof - Υμπανωνδε (Soma)
1.9 Strings - Νξερωναμε (Soma)
1.10 Anddrum - Τρωτουςια (Soma, Michalis Siganidis)
1.11 Sidontk - Μβουςκαιτ (Soma)

CD2
2.1 Nowthec - Ουςδακτυλ (Soma, Savina Yannatou)
2.2 Ountofi - Ουςωκυριε (Soma, Michalis Siganidis, Savina Yannatou)
2.3 Ambandd - Τωνποταμι (Soma, Michalis Siganidis, Savina Yannatou, Maria Thoidou)
2.4 Acrylol - Ωνπουσμιγ (Soma, Michalis Siganidis, Savina Yannatou)
2.5 Ordofth - Ουναφουτι (Soma, Savina Yannatou)
2.6 Emeetin - Ποτανασεπ (Soma, Michalis Siganidis, Savina Yannatou, Maria Thoidou)
2.7 Riversas - Ληγωσειδε (Soma, Savina Yannatou)
2.8 Nothingw - Νμπορειαφ Soma, Savina Yannatou)
2.9 illhurty - Ησεμενατρ (Soma, Michalis Siganidis, Savina Yannatou, Maria Thoidou)
2.10 Ouillsin - Αγουδησωο (Soma, Michalis Siganidis, Savina Yannatou)
2.11 Gasilove - Πωςμαρεσει (Soma, Michalis Siganidis, Savina Yannatou)

+2 Βοnus Quicktime Videos

Item Relations

Item: Siganidis Michalis dcterms:creator This Item