Αφορισμοί - Aphorisms

Aforisms.jpg

Title

Αφορισμοί - Aphorisms

Type

Identifier

VAl082

Creator

Title

Αφορισμοί - Aphorisms

Artist

Floridis Floros
Kowald Peter
Sommer Günter Baby

Label

Ano Kato records

Producer

Issue number

Ρει 2015

Genre

Free jazz, free improvisation

Year of Recording

1997

Year of Release

1997

Musicians

Floridis Floros: alto saxophone, soprano saxophone, clarinet, bass clarinet
Kowald Peter: bass
Sommer Günter Baby: drums, percussion

Tracks

1. Aforismus I
2. Aforismus II
3. Aforismus III
4. Aforismus IV
5. Aforismus V
6. Aforismus VI
7. Aforismus VII
8. Aforismus VIII
9. Aforismus IX
10. Aforismus X
11. Aforismus XI
12. Aforismus XII
13. Aforismus XIII
14. Aforismus XIV
15. Aforismus XV
16. Aforismus XVI
17.Aforismus XVII
18. Aforismus XVIII
19. Aforismus XIX
21. Aforismus XXI
22. Aforismus XXII
23. Aforismus XXIII
24. Aforismus XXIV
25. Aforismus XXV
26. Aforismus XXVI

Engineeer

Megas Christos

Studio

Agrotikon studio, Thessaloniki

Item Relations

Item: Floridis Floros dcterms:creator This Item